Betingelser og vilkår

{ Sist revidert 1. mars 2017 }

Ved bestilling fra nettbutikken til Amok Equipment, godtar du våre generelle vilkår og betingelser, inkludert vår personvernerklæring. Amok Equipment AS og Amok Equipment USA Inc. ("Selskapene", "vi", "Amok" eller "Amok Equipment") drifter nettstedet www.amokequipment.com, samt underdomener og regionale domener ("Nettstedet"). Din tilgang til og bruk av nettstedet er også underlagt følgende vilkår og betingelser ("Vilkår og betingelser") og alle gjeldende lover. Ved å gå inn på og surfe på nettstedet, godtar du uten begrensninger eller forbehold, vilkår og betingelser og godtar å være bundet av alle disse vilkår og betingelser.

ALDERSKRAV
Du må være 18 år eller eldre for å bruke eller plassere en ordre på dette nettstedet. Ved å sende informasjon gjennom nettstedet, bekrefter du at du er fylt 18 år.

ENDRING AV BETINGELSER OG VILKÅR
Vi kan når som helst revidere disse vilkårene ved å oppdatere denne nettsiden og endre effektiv dato som angitt ovenfor. Du er bundet av slike endringer og bør derfor besøke denne siden periodisk for å lese de gjeldende vilkår og betingelser som du er bundet av.

NETTSIDEINNHOLD
Du kan laste ned materiale som vises på nettstedet for ikke-kommersiell, personlig bruk, forutsatt at du beholder alt opphavsrettinformasjon tilknyttet materialet. Du kan imidlertid ikke distribuere, modifisere, overføre, gjenbruke, re-poste, eller bruke innholdet fra dette nettstedet for offentlige eller kommersielle formål, herunder tekst, bilder, lyd og video uten Selskapenes skriftlige tillatelse. Du bør anta at alt du ser eller leser på nettstedet er kopibeskyttet av Selskapene eller dets lisensiører med mindre annet er angitt, og kan ikke brukes unntatt unntak som er fastsatt i disse vilkårene eller gjennom skriftlig tillatelse fra Selskapene. Mens bedrifter bruker rimelig innsats for å tilby korrekt og oppdatert informasjon på nettstedet, gjør vi ingen garantier når det gjelder nøyaktighet. Vi tar ikke ansvar for eventuelle feil eller utelatelser i innholdet på nettstedet.
Bilder av personer eller steder som vises på nettstedet enten tilhører eller brukes med tillatelse av Selskapene. Bruken av disse bildene av deg, eller noen andre er autorisert av deg, er forbudt med mindre spesielt tillatt i disse vilkårene eller særskilt tillatelse annet sted på siden. Enhver uautorisert bruk av bilder kan bryte lover om opphavsrett, varemerkelover, lover om personvern og reklame, kommunikasjonsbestemmelser og statutter.
Varemerker, logoer og servicemerker (samlet kalt "Varemerker") som vises på nettstedet, er registrerte og uregistrerte varemerker for Amok Equipment og dets lisensiører. Ingenting på dette nettstedet skal oppfattes som tildeling, ved implikasjon, hindring eller annen måte, lisens eller rett til å bruke varemerket som vises på nettstedet uten skriftlig tillatelse fra Amok Equipment eller tredjeparter som kan eie varemerkene som vises på nettstedet. Misbruk av varemerker som vises på nettstedet, eller noe annet innhold på nettsiden, med unntak av det som er angitt i disse vilkårene, er strengt forbudt. Du er også oppmerksom på at selskapene vil håndheve sine immaterielle rettigheter til det fulle omfanget av loven, inkludert å søke straffeforfølgelse.

ANSVARSFRASKRIVELSE FRA UNØYAKTIGHETER
Fra tid til annen kan det være informasjon på nettsiden som inneholder typografiske feil, unøyaktigheter eller mangler som kan relateres til produktbeskrivelser, priser og tilgjengelighet. Uten å begrense sine rettigheter som andre steder i disse vilkårene, Selskapene forbeholder seg retten til å korrigere eventuelle feil, unøyaktigheter eller utelatelser og til å endre eller oppdatere informasjonen til enhver tid uten forvarsel (inkludert etter at du har sendt inn din bestilling). Vi har gjort alt for å vise fargene på produktene så nøyaktig som mulig. Men vi kan ikke garantere at dataskjermens visning av alle farger vil være nøyaktige.

INNSENDING AV INFORMASJON
All kommunikasjon eller materiale du overfører til nettstedet via elektronisk post eller på annen måte, vil bli behandlet i henhold til våre retningslinjer for personvern. Ved å overføre eller legge ut kommunikasjon eller materiale til dette nettstedet, samtykker du i at bedriftene eller noen av dets tilknyttede selskaper kan bruke din kommunikasjon eller materiale til ethvert formål, inkludert reproduksjon, overføring, publisering, kringkasting og oppslag. Selskapene og deres samarbeidspartnere står fritt til å bruke ideer, konsepter eller know-how som finnes i slik kommunikasjon eller materiale for ethvert formål, inkludert, men ikke begrenset til utvikling, produksjon, distribusjon og markedsføring av produkter som bruker slik informasjon. Du samtykker i at ingen materialer du sender inn på nettstedet vil krenke rettighetene til en tredjepart, inkludert opphavsrett, varemerke, personvern eller andre personlige eller eiendomsrettigheter. Du er og skal forbli ansvarlig for innholdet i materiale som du sender til eller legger ut på nettstedet.

AKSEPT AV ORDRE OG UTSENDING
Din plassering av en ordre er ikke automatisk en aksept av din bestilling. Vi kan kreve ytterligere informasjon om din bestilling hvis du ikke har gitt all informasjon som kreves av oss for å fullføre den. Mens Selskapene bestrebe seg etter å behandle bestillinger på nettstedet i løpet av de tidsrammer som er angitt på det tidspunkt ordren er plassert, kan selskapene ikke garantere at bestillinger vil bli behandlet, eller mottatt innen en bestemt dato. Nettstedet godtar ikke bestillinger fra forhandlere, grossister, eller andre kunder som har til hensikt å videreselge elementer som tilbys på nettstedet med mindre dette er skriftlig avtalt.

LINKER
Selskapene godkjenner ikke innholdet på tredjeparts nettsteder. Selskapene er ikke ansvarlig for innholdet på lenkede tredjeparts nettsteder, nettsteder innlemmet i en tredjeparts-nettside, eller tredjeparts-reklame, og representerer ikke innholdet eller nøyaktigheten. Din bruk av tredjeparts nettsteder skjer på egen risiko, og underlagt vilkårene og betingelsene for bruk for slike nettsteder.

BRUKERATFERD OG SIKKERHET
Du godtar å bruke nettstedet kun til lovlige formål. Du godtar å ikke gjøre noe som kan kompromittere sikkerheten av nettstedet, gjengi nettstedet utilgjengelig for andre, eller på annen måte forårsake skade på nettstedet eller dets innhold. Selskapene spesifikt forbyr deg fra å delta i noen av følgende aktiviteter på nettstedet:

  1. Utgi seg for å være en annen person;
  2. Deltagelse i eller oppmuntring til atferd som vil utgjøre en forbrytelse, gi opphav til sivilrettslig ansvar eller på annen måte krenke noen by-, stat-, nasjonal- eller internasjonal lov eller forskrift, eller som ikke er i samsvar med akseptert Internett-atferd;
  3. Forsøk på å påvirke på noen måte stedets nettverk eller nettverkssikkerhet, eller forsøke å bruke nettstedet til å få uautorisert tilgang til et annen datamaskinsystem. Forsøk på å undersøke, skanne eller teste sårbarheten i vårt system eller nettverk eller å bryte sikkerhet eller autentiseringstiltak uten autorisasjon;
  4. Tilgang til data som ikke er beregnet for deg eller logge på en server eller konto som du ikke er autorisert til å få tilgang;
  5. Forsøk på å forstyrre tjenester til brukere, vert eller nettverk, inkludert, uten begrensning, via hjelp av å sende et virus til nettstedet, overbelastning, "flooding", "mailbombing " eller "krasje"; eller sende uønsket e-post, inkludert kampanjer og / eller reklame for produkter eller tjenester, eller;
  6. Bruke eller forsøke å bruke en programvare, verktøy, agent, data eller annen enhet eller mekanisme (inkludert nettlesere , edderkopper, roboter, avatarer, eller intelligente agenter) for å navigere eller søke andre enn allment tilgjengelige offentlige søkemotorer nettstedet.
  7. Brudd på system- eller nettverkssikkerhet kan resultere i sivilt eller strafferettslig ansvar. Selskapene vil undersøke og kan innebære politimyndighetene i rettsforfølge brukeren eller brukere som er involvert i slike brudd.

ANSVARSFRASKRIVELSE, BEGRENSNING AV ANSVAR OG ERSTATNING. SELSKAPENE  ER IKKE ANSVARLIG FOR DIREKTE, TILFELDIGE, ELLER INDIREKTE  SKADEERSTATNING SOM FØLGE AV TILGANG TIL ELLER BRUK AV NETTSTEDET. UTEN BEGRENSNING LEVERES ALT PÅ NETTSTEDET TIL DEG "SOM DET ER", UTEN GARANTIER AV NOE SLAG FOR DRIFT AV DENNE SIDEN ELLER INFORMASJON, INNHOLD, MATERIALER ELLER PRODUKTER SOM FØLGER MED PÅ DETTE NETTSTEDET. DU ER ENIG I AT DIN BRUK AV DENNE SIDEN ER PÅ EGET ANSVAR. AMOK EQUIPMENT AVVISER ALLE GRANTIER UTTRYKT DIREKTE ELLER INDIREKTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER AV HANDELS-EVNE, EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL ELLER UKRENKELIGHET.

Vær oppmerksom på at noen jurisdiksjoner ikke tillater utelukkelse av underforståtte garantier, slik at noen av de ovennevnte unntakene ikke gjelder for deg. Sjekk din lokale lover for eventuelle restriksjoner eller begrensninger som gjelder utelukkelse av underforståtte garantier. Selskapene påtar seg intet ansvar for, og skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader eller virus som kan infisere, datautstyret eller annen eiendom på grunn av din tilgang til, bruk av eller surfing på nettstedet eller nedlasting av materialer, data, tekst, bilder, video eller lyd fra nettstedet. Du godtar å forsvare, og holde selskaper og dets partnere, og dens og deres respektive styremedlemmer, ansatte, agenter, etterfølgere, og tildeler skadesløse fra og mot alle krav, skader, kostnader og utgifter, inkludert advokathonorarer , skyldes eller er relatert til din bruk av nettstedet eller ditt brudd på disse vilkårene.

BRUK I EUROPA
Amok Equipment AS kontrollerer og driver det europeiske Nettstedet fra våre kontorer i Norge, og all informasjon blir behandlet innen Norge. Vi hevder ikke at materialet på nettstedet er passende eller tilgjengelig for bruk på andre steder. Personer som velger å få tilgang til nettstedet eller kjøpe produkter fra Nettstedet fra steder utenfor Europa, gjør dette på eget initiativ, og er ansvarlig for å følge lokale lover, hvis og i den grad lokale lover er gjeldende. Du samtykker i å overholde alle gjeldende lover, regler og forskrifter i forbindelse med din bruk av nettstedet. Hvis du får tilgang til Nettstedet fra steder utenfor Europa godtar du at all informasjon du oppgir til eller selv Nettstedet kan behandles i Europa.

BRUK I FRA USA
Amok Equipment US Inc. kontrollerer og driver den amerikanske nettsiden fra våre kontorer i USA, og all informasjon blir behandlet innen USA. Vi hevder ikke at materialet på nettstedet er passende eller tilgjengelig for bruk på andre steder. Personer som velger å få tilgang til nettstedet eller kjøpe produkter fra Nettstedet fra steder utenfor USA, gjør dette på eget initiativ, og er ansvarlig for å følge lokale lover, hvis og i den grad lokale lover er gjeldende. Du samtykker i å overholde alle gjeldende lover, regler og forskrifter i forbindelse med din bruk av nettstedet. Hvis du får tilgang til Nettstedet fra steder utenfor USA godtar du at all informasjon du oppgir til eller selv Nettstedet kan behandles i USA.

AVSLUTNING AV TILGANG
Selskapene kan stenge tilgangen din, eller suspendere din tilgang til hele eller deler av nettstedet, uten forvarsel, etter selskapenes eget skjønn. En slik oppsigelse eller suspensjon av tilgang kan forekomme, uten begrensning, for noen atferd som Selskapene, etter eget skjønn, mener er et brudd på disse vilkårene, er i strid med gjeldende lov, eller er skadelig for interessene til en annen bruker, kunde, mottaker, lisensiører, innhold eller tjenesteleverandøren, selskapene, eller dets partnere.

GJELDENDE LOV OG JURISDIKSJON
For europeiske kunder skal disse vilkårene reguleres i alle henseender av lovene i Norge, uten hensyn til konflikt mellom rettsprinsipper. Du godtar at alle krav eller bestrider du måtte ha mot Amok Equipment AS må løses av en domstol i Oslo, Norge. Du samtykker i å underkaste seg den personlige jurisdiksjonen til domstolene i Norge i den hensikt å løse alle krav eller tvister. For kunder i USA skal disse vilkårene reguleres i alle henseender etter lovene i delstaten Pennsylvania, uten hensyn til konflikt mellom rettsprinsipper. Du godtar at alle krav eller bestrider du måtte ha mot Amok Equipment US Inc. må løses av en domstol i delstaten Pennsylvania. Du samtykker i å underkaste seg den personlige jurisdiksjonen til domstolene i Pennsylvania for formålet med å løse alle krav eller tvister. 

FRASKRIVELSE FRA UGYLDIGHET
Svikt i selskapene til å utøve eller håndheve en rettighet eller bestemmelse i disse vilkårene skal ikke utgjøre en fraskrivelse av slike rettigheter eller bestemmelser. Hvis noen bestemmelse i disse vilkårene ikke kan håndheves, skal denne bestemmelsen anses avskåret fra disse vilkårene, og skal ikke påvirke gyldigheten og håndhevelsen av de gjenværende bestemmelsene.

KONTAKTINFORMASJON
For å kontakte selskapene med spørsmål eller bekymringer i forbindelse med disse vilkårene eller siden kan du sende eller skrive til oss på følgende måter:

Epost: post@amokequipment.com

Amok Equipment AS
Tvetenveien 32A
0666 Oslo
Norway

 

Utstyret ble lagt i handlekurven